Flowers

Bijen in mijn tuin: bijenteelt en bestuiving

Bijen zijn de bondgenoten van de tuinier! Op zoek naar nectar in de bloemen helpen ze mee bestuiven en dragen zo bij tot de productie van groenten en fruit. Ze horen dus meer dan thuis in de buurt van moestuinen en boomgaarden. Deze workshop toont u de diversiteit van nuttige nectarverzamelende insecten in de tuin (wilde en honingbijen). U krijgt de regels en voorzorgen uitgelegd waarop je dient te letten vooraleer te starten met een echt duurzaam stedelijk imkerijproject.Nu stadsimkeren de jongste jaren een hoge vlucht neemt, dient men zich te beraden over de plaats van de bij in onze stad, zodat we bijvriendelijke imkerpraktijken kunnen ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de natuurlijke evenwichten. 

Meer inlichtingen